Làm thế nào để tính toán tốc độ tới hạn trong quá trình nghiền bi